Serveis i productes Exploraguies

Iniciació a l'autorrescat
October 13 2018 - October 14 2018 110,00
Perfeccionament a l'autorrescat
October 20 2018 - October 21 2018 110,00
Iniciació als barrancs
April 21 2018 - April 22 2018 110,00
Perfeccionament en barrancs
April 28 2018 - April 29 2018 110,00